KVALITETA  ELEKTRIČNE  ENERGIJE  I  REGULATORI  NAPONA

 

             Električna i elektronička oprema je projektirana za rad na kvalitetnom mrežnom napajanju izmjeničnim naponom.

             Značajna odstupanja kvalitete napona od idealne su više pravilo nego slučaj, jer iako je proizvedena električna energija visoke kvalitete, energija koja se isporučuje korisnicima je izložena promijenljivim pogonskim uvjetima i degradaciji tijekom prijenosa, koji rezultiraju stalnim kolebanjem napona te onečišćenjima svih vrsta, a u slučaju neadekvatno dimenzioniranih i funkcionalno osposobljenih distributivnih mreža,i znatnom trajnom odstupanju napona od nominalne vrijednosti i kvalitete..

             Takva situacija korisniku predstavlja trajan i značajan problem, za čije rješavanje jedino sam može poduzeti odgovarajuće mjere. Kako se radi o problemu koji ima veliku financijsku težinu s obzirom na posljedice utjecaja smanjene kvalitete napajanja električnom energijom, poduzimanje mjera za njihovo otklanjanje je poslovni imperativ.

Izbor mogućih mjera i zahvata je širok, a optimum ovisi o procjeni korisnika.Stručna evaluacija potrebne razine zahvata bi trebala sadržavati tehničku valorizaciju problema i poslovnu analizu optimalnog koeficijenta trošak/korist(cost-benefit ratio)

             Općenito,primjena kvalitetnog uređaja za kondicioniranje mrežnog napona koji sadrži svojstva suvremenih elektroničkih stabilizatora napona,s ugrađenim filterskim i zaštitnim funkcijama, predstavlja u najvećem broju stvarnih instalacija optimalno rješenje problema,svakako tehnički najbolje, a troškovno isplativije od parcijalnog otklanjanja problema u pojedinim dijelovima korisnikove instalacije.

Autoceste

             Regulacija napona na autocestama obuhvaća instalacije tunelskog trajnog napajanja.Svrha regulacije napona je kondicioniranje mrežnog napona-stabilizacija napona na nazivnu vrijednost 230V,50Hz te zaštita od mrežnih prenapona,flickera i drugih smetnji.Kod tunelskih instalacija trajnog napona koje se napajaju iz lokalno smještenih transformatorskih stanica 20kV/400/230V,50Hz izvori rezervnog napajanja su UBN/UPS uređaji za neprekidno napajanje –invertori s akumulatorskim baterijama određene autonomije.S obzirom na karakteristike srednjenaponske mreže(trajno povišeni napon,prenaponi,nesimetrije),iskustvo je pokazalo da je potrebna primjena stabilizatora napona napajanja i dodatna prenaponska zaštita i filtracija smetnji.Nakon primjena elektroničkih stabilizatora napona tip emReg N –tj. tipskog razdjelnika regulacije napona ELREM PRO-RRN  primjenjeni UBN/UPS uređaji više nisu bili izloženi kvarovima koji su bili posljedica njihove osjetljivost na mrežne naponske uvjete.(vidi Aplikacije-stabilizacija napona)

             Naša tvrtka je vodeći proizvođač uređaja i razdjelnika za regulaciju napona na autocestama u RH,s izuzetnom referentnom listom,kao i s besprijekornom,u primjeni dokazanom kvalitetom izvedbe.(vidi Reference).

Industrija i poduzetništvo

             Regulacija napona  je primjenjiva posebno kod korisnika koji nemaju potrebnu kvalitetu mrežnog napajanja,te kod onih čija mreža nije dovoljno stabilna kod promjenjive potrošnje.Za takve korisnike u industriji koja se nalazi u područjima sa slabijom distributivnom mrežom,primjena ovih uređaja je često jedina kvalitetna opcija.Svrha regulacije napona je kondicioniranje mrežnog napona-stabilizacija napona na nazivnu vrijednost 230V,50Hz te zaštita od mrežnih prenapona,flickera I drugih smetnji.Kod  instalacija industrijskog napona koje se napajaju iz lokalno smještenih transformatorskih stanica 10/20kV/400/230V,50Hz,s obzirom na karakteristike srednjenaponske mreže(trajno ili povremeno povišeni ili sniženi napon,prenaponi,nesimetrije),iskustvo je pokazalo da je potrebna primjena stabilizatora napona napajanja i dodatna prenaponska zaštita i filtracija smetnji.Nakon primjene elektroničkih stabilizatora napona tip emReg N –tj. tipskog razdjelnika regulacije napona ELREM PRO-RRN korisnikovi strojevi i uređaji više nisu izloženi nepovoljim naponskim utjecajima iz mreže i kvarovima koji su posljedica njihove osjetljivost na mrežne naponske uvjete.

Text Box: REGULACIJA NAPONA