Text Box: REGULACIJA RASVJETE

Autoceste

             Regulacija rasvjete na autocestama obuhvaća sve instalacije cestovne rasvjete prometnih objekata s promjenom toka prometa i povećanog rizika-vanjske rasvjete čvorišta,pratećih uslužnih objektata(PUO),cestarinskih prolaza za naplatu; te tunela-tunelske rasvjete.                                                                                           Svrha regulacije rasvjete je dvostruka:prilagodba intenziteta rasvjete prometnih površina optimalnoj razini za sigurnost opažanja u svim situacijama,uz istovremeno maksimalnu uštedu energije i zaštitu od svjetlosnog zagađenja.                      Kod cestovne rasvjete regulacija služi prilagodbi rasvjetljenosti/luminancije kolnika noću sukladno potrebnoj sigurnosti opažanja,što ovisi o mnogim utjecajnim veličinama,a najviše o intenzitetu prometa i vidljivosti.                                              (vidi Aplikacije-cestovna rasvjeta)                                                                             Tunelska rasvjeta osim navedenih kriterija ima i dodatnu,još važniju svrhu-omogućavanje adaptacije opažanja ljudskog vida danju pri nagloj promjeni rasvjetljenosti/luminancije kolnika kojoj je izložen vid vozača pri ulazu/izlazu u ulaznim i izlaznim zonama tunela(zone adaptacije),koji variraju ovisno o dijelu dana,vremenskim okolnostima i dr.(vidi Aplikacije-tunelska rasvjeta)                      Naša tvrtka je vodeći proizvođač uređaja I sustava za regulaciju rasvjete na autocetama u RH,s izuzetnom referentnom listom,kao i s besprijekornom,u primjeni dokazanom kvalitetom izvedbe.(vidi Reference).

Cestovno čvorište A1/A6  Bosiljevo 2

Javna rasvjeta

             Regulacija javne rasvjete ima široko područje primjene čija je svrha višestruka:prilagodba intenziteta rasvjete noću optimalnoj razini za:osjećaj osobne sigurnosti i ugode,sigurno opažanje u svim prometnim situacijama svih sudionika u prometu,te participacija javne rasvjete u stvaranju ugođaja,uz istovremeno maksimalnu uštedu energije i zaštitu od svjetlosnog zagađenja.                              (vidi Aplikacije-javna rasvjeta).

 

Objekti posebne namjene,industrija

             Primjena regulacije kod privatnih rasvjetnih instalacija vanjske i unutarnje rasvjete je vrlo široka,sa svrhom kako uštede,tako i prilagodbe rasvjete stvarnim i različitim potrebama sukladno fukcionalnosti prostora koji se rasvjetljuju.Područja primjene su:ugostiteljski objekti,sportski tereni i dvorane,otvoreni parkirališni i skladišni prostori,kampovi,marine,hotelski exterijeri , aerodromi, šoping centri i dr.             Neke od ovih realiziranih primjena možete naći u našim referancama        (vidi Reference).

Hotel Sheraton - Zagreb

Interijeri

             Unutarnje rasvjeta je vrlo široko područje koje pruža mogućnost najrazličitijih primjena regulacije rasvjete,koja uz primjenu inteligentnih kontrolnih uređaja,daje neograničene mogućnosti prilagodbe rasvjete po više istovremeno valjanih kriterija: funkcionalnost,estetika,ekonomičnost,prilagodljivost,programabilnost i drugo.              Posebni problem kod složenih sustava rasvjete,s većim brojem rasvjetnih izvora veće instalirane snage,koje je potrebno upravljati i regulirati s velikim stupnjem slobode,nije moguće kvalitetno izvesti bez uporabe profesionalnih uređaja za regulaciju većih snaga i velike pouzdanosti.Područja primjene su:hoteli,kazališta,multifunkcionalne dvorane, muzeji, crkve.                                                Neke od ovih realiziranih primjena možete naći u našim referancama.       (vidi Reference).

Crkva Svetog Marka - ZAGREB

Kulturni spomenici i građevine

             Postoje instalacije kod kojih se radi o rasvjeti posebne namjene,a regulacija rasvjete predstavlja sredstvo otkrivanja skrivenih karakteristika i vizualnog potencijala.Ovo je posebno važno kod ambijentalne i dekorativne rasvjete spomeničke-sakralne i svjetovne,pejžažne i druge arhitekture.Područja primjene su:starine-zidine,dvorci, palače, crkve i dr..                                                                           Neke od ovih realiziranih primjena možete naći u našim referancama.        (vidi Reference).

ŠTO JE REGULACIJA RASVJETE?!

 

             Regulacija rasvjete je kolokvijalni naziv za različite tehnike i tehnologije upravljanja(open-loop) i regulacije(closed loop) svjetlosnim tokom nekog pojedinačnog izvora,grupe izvora ili cijelih rasvjetnih instalacija.Regulacija svjetlosnog toka je zapravo regulacija električne energije koja se dovodi do svjetlosnog izvora.Uređaje za regulaciju rasvjete se može razvrstati  s obzirom na način kontrole električne energije koja se propušta tj.dovodi rasvjetnim izvorima-trošilima,na fizikalnu osnovu rada,na način tehničke izvedbe koji postoje u komercijalnoj primjeni,te po konceptu-grupna i pojedinačna regulacija.Tu se može reći da u okviru svakog koncepta postoji izbor izvedbi koje imaju određene komparativne prednosti.Više o tome (vidi Tipovi i izvedbe regulatora rasvjete).

             Po područjima primjene se razlikuju različiti sistemi regulacije rasvjete,koji se osim po svojstvima regulatora rasvjete razlikuju: topološki,s obzirom na složenost/jednostavnost funkcija nadzora(lokalni-daljinski),raspoloživosti pogona rasvjete u vrijeme trajanja ispada regulatora(automatsko premoštenje-bypass,ručno premoštenje,bez premoštenja),učestalosti pojave kvara i troškova uzrokovanih kvarovima,pouzdanost ,način i složenost održavanja i drugo(vidi Usporedba sistema regulacije rasvjete).

 

             Regulatori rasvjete naše proizvodnje elREG i emReg R pripadaju  konceptu grupne regulacije.Pri tome je naš odabir baziran na dugogodišnjem stručnom iskustvu :projektantskom,proizvodnom,inženjeringu i održavanju sistema regulacije rasvjete.Tako za primjenu u profesionalnim instalacijama dajemo prednost grupnim regulatorima,jer omogućuju bolje performance sustava regulacije,veću pouzdanost i najniže troškove izgradnje i održavanja.Ovo posebno vrijedi kod instalacija s velikom instaliranom snagom,u najtežim uvjetima okoline i neprekidnog pogona(autoceste,tuneli,javna rasvjeta).

Up Arrow Callout: NA VRH
Cestovno čvorište A1/A6  Bosiljevo 2