Text Box: APLIKACIJE

Autoceste-Cestovna rasvjeta

             Regulacija rasvjete na autocestama obuhvaća sve instalacije cestovne rasvjete prometnih objekata s promjenom toka prometa-vanjske rasvjete čvorišta,pratećih uslužnih objektata (PUO),cestarinskih prolaza za naplatu;te tunela-tunelske rasvjete.

Svrha regulacije rasvjete je dvostruka:prilagodba intenziteta rasvjete prometnih površina optimalnoj razini za pouzdanost opažanja u svim situacijama,uz istovremeno maksimalnu uštedu energije i zaštitu od svjetlosnog zagađenja.

Kod  cestovne rasvjete regulacija služi prilagodbi rasvjetljenosti/luminancije kolnika noću sukladno potrebnoj sigurnosti opažanja,što ovisi o mnogim utjecajnim veličinama,a najviše o intenzitetu prometa i vidljivosti.

Naša tvrtka je vodeći proizvođač uređaja i sustava za regulaciju rasvjete na autocetama u RH,s izuzetnom referentnom listom,kao i s besprijekornom,u primjeni dokazanom kvalitetom izvedbe.(vidi Reference).

Shema prikazuje tipičnu primjenu na autocestama u RH    —      sustav rasvjete čvorišta u dvije razine s objektom naplate

                                                                                       sustav rasvjete odmorišta (PUO) na autocesti.

Aplikacije su prikazane konceptualno,s ciljem da se vidi način primjene naših proizvoda kod tipičnih izvedenih objekata.

Čvorište ( izlaz ) iz autoceste

Text Box: RAZDJELNIK REGULACIJE RASVJETE ELREM—PRO 1
Text Box: RAZDJELNIK REGULACIJE RASVJETE ELREM—PRO 2

Autoceste-Tunelska rasvjeta

             Tunelska cestovna rasvjeta osim navedene svrhe za rasvjetljavanje tunela noću (vidi Cestovna rasvjeta),        ima i dodatnu,još važniju svrhu-omogućavanje adaptacije opažanja ljudskog vida danju pri nagloj promjeni            rasvjetljenosti/luminancije kolnika kojoj je izložen vid vozača pri ulazu i izlazu u ulaznim i izlaznim zonama tunela (zone adaptacije),koji variraju ovisno o dijelu dana,vremenskim okolnostima i dr.

Naša tvrtka je vodeći proizvođač uređaja i sustava za regulaciju tunelske rasvjete na autocetama u RH,s izuzetnom referentnom listom,kao i s besprijekornom,u primjeni dokazanom kvalitetom izvedbe.(vidi Reference).

Shema prikazuje tipičnu primjenu na autocestama u RH—sustav rasvjete jednosmjernih tunela (s dvije cijevi)

PUO ( odmorište)

na autocesti

Text Box: RAZDJELNIK REGULACIJE RASVJETE PRO-TRx
Text Box: RAZDJELNIK REGULACIJE RASVJETE ELREM—PRO 3
Text Box: SVJETLOSNA SONDA
MPLx

Jednosmjerni tunel

s dvije cijevi

Up Arrow Callout: NA VRH
Text Box: RAZDJELNIK REGULACIJE RASVJETE ELREM—PRO 2

Stabilizacija napona

             Regulacija napona na autocestama obuhvaća instalacije tunelskog trajnog napajanja .

             Svrha regulacije napona je kondicioniranje mrežnog napona-stabilizacija napona na nazivnu vrijednost 230V,50Hz te zaštita od mrežnih prenapona,flickera I drugih smetnji. Kod tunelskih instalacija trajnog napona koje se napajaju iz lokalno smještenih transformatorskih stanica 20kV/400/230V,50Hz izvori rezervnog napajanja su UBN/UPS uređaji za neprekidno napajanje – inverteri s akumulatorskim baterijama određene autonomije.S obzirom na karakteristike srednjenaponske mreže(trajno povišeni napon,prenaponi,nesimetrije),iskustvo je pokazalo da je potrebna primjena stabilizatora napona napajanja i dodatna prenaponska zaštita i filtracija smetnji.(vidi Reference).

Shema prikazuje tipičnu primjenu na tunelima u RH—sustav napajanja jednosmjernih tunela s dvije cijevi i dvije                                                                                    transformatorske stanice

Text Box: RAZDJELNIK REGULACIJE NAPONA  
PRO-RRNx

Jednosmjerni tunel

s dvije cijevi