Text Box: PROIZVODI

             elREM  d.o.o. je proizvođač elektroničkih uređaja za regulaciju napona (regulatori elReg,emReg, mjerni pretvarači rasvjetljenosti/luminancije(sjajnosti)MPLx i mrežnog napona MPU,nadzorni releji UVR,upravljački i nadzorni procesorski logički kontroleri PRO-** );te regulacijsko-sklopnih rezdjelnika za tipsku primjenu sustava regulacije (razdjelnika za regulaciju i rasklop u tipiziranim primjenama  ELREM PRO-***)-javna rasvjeta,cestovna i tunelska rasvjeta,tunelska ventilacija, regulacija/stabilizacija napona  i druge.