ELREM d.o.o. za proizvodnju i promet uređaja industrijske elektronike je društvo s ograničenom odgovornosti osnovano 1991. u Zagrebu.Od osnutka do danas,osnovna djelatnost društva je razvoj i proizvodnja elektroničkih uređaja za regulaciju i upravljanje u industriji,te projektiranje,razvoj,proizvodnja,izvođenje dijela montažnuh radova i održavanje složenih uređaja i postrojenja-sustava: cestovne i javne rasvjete,te tunelskih instalacija rasvjete,ventilacije i instalacije napajanja tunelske opreme.

             ELREM d.o.o. se oslanja na znanje i kompetencije svojih djelatnika,iskusnih i specijaliziranih za potrebe i profil djelatnosti društva,te širi krug probranih i dokazanih kooperanata i vanjskih suradnika,specijaliziranih za pojedine segmente-razvoj i dizajn,strojna montaža elektroničkih podsklopova(SMD),izrada štampanih pločica,montaža sklopnih uređaja.Ova outsourceing strategija nam daje veliku prilagodljivost prema ugovornim obvezama za izradu i isporuku opreme u opsegu i rokovima intenzivnog izvođenja najvećih investicijskih radova(opremanje autocesta u Hrvatskoj),u što je uključen i važan doprinos kvalitetnoj izradi i intergraciji izvedbene dokumentacije i radova raznih izvoditelja(koordinacija izvedbenih projekata,proizvodnje opreme i radova).Odgovornost za izvršeno,kompetentnost i vjerodostojnost nosimo i dokazujemo ispitivanjem,puštanjem u probni rad i izdavanjem protokola o funkcionalnoj ispravnosti sustava,te obnašamo odgovornost garantnog održavanja sustava.Na kraju,ne manje važno,korisnici naše opreme(HAC,ARZ,ACM,HC) nam povjeravaju održavanje izvedenih instalacija,vjerujemo radi dokazane i evidentno potvrđene kvalitete izvedenih radova.Ovi dosezi svakako ne bi bili mogući bez povjerenja,podrške i trajne suradnje naših partnera,prije svih lidera među izvođačima elektromontažnih radova u RH tvrtki DALEKOVOD d.d.

             S obzirom na trajnu potrebu projektanata za edukacijom vezanom uz tehnološki napredak,koji je u području naše specijalnosti bio dramatičan,te za potrebu edukacije operatora i vlasnika instalacija,njegujemo suradnju na način da podupiremo dijalog,publiciramo aplikacije iz stvarne primjene,te besplatno dajemo stručne konzultacije i neobvezujuće revizije projekata vezano uz primjenu uređaja iz našeg proizvodnog programa.

 

Naš doprinos smanjenju onečišćenja okoliša smanjenjem emisije  CO2 kroz uštedu električne energije u sustavima javne i cestovne rasvjete

 

Ukupna instalirana i regulirana snaga/ušteđena energija i ušteđeni troškovi za energiju i održavanje u jednoj godini u odnosu na stanje bez/prije uvođenja uređaja za regulaciju rasvjete proizvodnje Elrem d.o.o. koji su u stalnoj uporabi u Republici Hrvatskoj iznosi:

 

             -javna rasvjeta(gradska):1,045MW/1.185MWh/god.(27% godišnje potrošnje el.energije + 50%

             troška održavanja(zamjena izvora)=770.250,00kn(106.241,00EUR)+269.488,53kn(37.170,83EUR)

             =1.039.738,53kn/god.(143.412,21EUR/god.)

 

             -autoceste vanjska rasvjeta:8,037MW/11.814MWh/god(35% godišnje potrošnje el.ener. + 65%

             troška održavanja(zamjena izvora)=7.679.100,00 kn(1.059.186,19 EUR)+ 2.054.914,00 kn

             (283.436,52EUR)

             =9.734.014,00kn/god(1.342.622,62EUR/god)

 

             -tunelska rasvjeta:9,88MW/6.639,36MWh/god.(16% godišnje potrošnje el.energije + 50% troška

             održavanja(zamjena izvora)=4.315.584,00kn(595.253,00 EUR)+2.515.071,58kn(346.906,42EUR)

             =6.830.655,58kn/god.(942.159,39EUR/god.)

             -ostali:0,25MW/500MWh(40% godišnje potrošnje el.energije + 70% troška održavanja(zamjena

             izvora)=325.000,00kn/god(44.827,00EUR)+68.837,00kn(9.494,00EUR)

             =393.837,00kn/god.(54.322,00EUR/god.)

 

Ukupno,svake godine se ostvaruje ušteda ušteda od oko 20.138,36 MWh,što odgovara količini od oko 11.000 tona CO2/god..Financijski,uz trenutnu (0,65 kn/kWh)cijenu el.energije za javnu rasvjetu,ušteda električne energije  vrijedi oko 13.089.934,00 kn/god.,a vrijednost ukupnih ušteda iznosi oko 18.000.000,00 kn/god.(2.480.000,00 EUR/god.)

Neekonomska korist primjene regulacije u javnoj i cestovnoj rasvjeti se nalazi u sudjelovanju i doprinosu svjetskom naporu u smanjenju zagađenja u okolišu,što je etički I politički imperative današnjice i u budućnosti.

 

Ekonimičnost ulaganja u regulaciju rasvjete

 

Cijena uvođenja regulacije rasvjete iznosi od 2,50 kn/W-grupna regulacija većih(15-30kW) snaga po razdjelniku regulacije,preko 3,40 kn/W-grupna regulacija srednjih(10-15kW) snaga po razdjelniku regulacije do 4,30 kn/W-pojedinačna regulacija po svakoj svjetiljci,grupna regulacija manjih(5-10kW) snaga po razdjelniku regulacije,što uz uštede u vrijednosti oko 1,00kn/W/god.(uz cijenu 0,65 kn/kWh) ; osigurava povrat investicije za 3- 5 godina.Točan izračun ovisi o instaliranoj snazi,vrsti i tipu regulacije,troškovima popratnih radova i amortizaciji ostale opreme koja se zamjenjuje radi obnavljanja instalacije rasvjete(ne ulazi u kalkulaciju povrata ulaganja u regulaciju),te o uvjetima financiranja.

Zaključak:Ulaganje u regulaciju rasvjete ovog tipa(proizvod Elrem),omogućuje financiranje istog iz kreditnih izvora,a po isteku roka povrata ulaganja,uštede omogućuju  još 3-5 puta toliko vrijednosti ulaganja u obnovu i izgradnju infrastrukture u istoj komunalnoj djelatnosti u razdoblju životnog vijeka rasvjetene opreme(15-20 god.)

 

Modeli i mogući izvori financiranja

 

1.Pretpristupni fondovi EU-ISPA:mogućnost financiranja do 100%.

2.Program  mjera za poticanje energetske učinkovitosti u RH:mogućnost financiranja dijela ulaganja

3.Kreditni aranžman s poslovnom/depozitnom bankom-Jedinice lokalne uprave kao vlasnici i depozitari mogu ostvariti namjenski kredit na temelju projekta koji se realizira kao vlastita investicija

4.Kreditni aranžman s poslovnom/depozitnom bankom posredstvom treće strane/investitora(model ESCO)

             -financiranje kreditom(poslovne banke,EBRD,World Bank) uz obvezu otplate kredita iz ostvarenih ušteda-rizik snosi treća strana

5.Vlastito ulaganje iz sredstava komunalne djelatnosti

 

U slučaju interesa za realizaciju nekog od vlastitih projekata od strane lokalne uprave-vlasnika instalacija po nekom od ovih modela,nudimo konzalting,inženjering  za ostvarenje dijela ili cijelog projekta.

Up Arrow Callout: NA VRH